Clot de les Soleres

LA FINCA
La Finca Can Ferrer de la Vall es troba al terme municipal de Piera (enllaç wikipèdia) a l’Anoia (enllaç wikipedia) a Catalunya, Espanya (afegir a les versions esp i angl amb enllaços wikip).

Es té constància de la masia de la finca Ferrer de la Vall des del segle XVI. Històricament, fins l’arribada de la fil·loxera, la finca estava dedicada principalment al cultiu de vinya, i només tenia unes 2-3 Ha. forestals i 1 Ha d’horta.

La finca està formada per 130 Ha, de les quals actualment 20 Ha estan dedicades a la vinya de secà, sense irrigació.

Les terres son de tipus calcari, amb aglomeracions de grava i alguna afloració d’argila, tipus franc-llimos.

La finca gaudeix d’un clima benigne tot l’any, està orientada a sud-est i queda protegida dels vents de nord, a l’hivern. A l’estiu, la marinada arriba passat el migdia (al voltant de les 13h) aportant humitat i refrescant els ceps. La temperatura mitjana en els mesos més càlids és de 29ºC i en els mesos més freds és de 2ºC aproximadament, no patint gaires gelades en els hiverns normals.
EL CELLER

El celler Clot de les Soleres pren el nom d’una de les parcel·les de la finca can Ferrer de la Vall.

Es té coneixement de la masia de la finca Can Ferrer de la Vall des del segle XVI. A la casa es troben cubs de fermentació resultants de les diverses ampliacions que s’hi van fer al llarg dels segles XVI i XVII.

Als voltants del 1880, es construeix una nau separada de la casa dedicada a l’elaboració del vi, amb cubs de fermentació i botes on emmagatzemar-lo. Es coneix que s’havien arribat a transformar, depenent dels anys, entre 1300 a 1800 càrregues de raïm en 1600-2000 Hl. de vi.

Quan la fil·loxera arriba a Piera, entorn el 1888, s’abandona una part de les terres degut a problemes econòmics i falta de mà d’obra. Al llarg del segle XX l’elaboració del vi va anar disminuint progressivament fins a finals de la dècada dels 70-principis dels 80 del s. XX. En aquest periòde es deixa definitivament de produir vi de forma comercial i s’opta per vendre tota la producció de raïm als grans cavistes de la zona.

L´any 2000 s’aposta per recuperar l’antiga tradició familiar d’elaboració de vins, plantant noves vinyes.
L’any 2006 es remodela l’antic celler, conservant-ne l’estructura però acondicionant-lo amb maquinària moderna i dipòsits d’alumini.
El 2008 surt al mercat el primer vi negre amb la marca Clot de les Soleres.

Actualment, al Celler Clot de les Soleres elaborem vins naturals, és a dir, sense sulfits afegits ni cap altre producte artificial.

Realitzem nosaltres mateixos tot el procés garantint així la procedència i qualitat dels nostres productes:
– cultiu ecològic de les vinyes,
– verema a mà i transport en caixes
– elaboració del vi sense cap mena d’additiu i seguint el calendari biodinàmic,
– embotellat i l’etiquetat.

Totes les nostres vinyes es troben dins la finca Can Ferrer de la Vall, n’obtenim una producció molt reduïda d’un raïm de gran qualitat. No comprem ni raïm, ni most ni vi a altres productors.

Nome dell’azienda agricola / Winery name / Nom du domaine: CLOT DE LES SOLERES
Nome e cognome del responsabile / Owner’s name and surname / Nom et prénom du titulaire: CARLES MORA FERRER-MONTSERRAT MORA FERNANDEZ
Ragione sociale / Legal name / Raison sociale: SOLERESNATUR S.L.
Indirizzo / Address / Adresse: Heretat Ferrer de la Vall Ap correus 22
CAP / Area Code / Code postal: 08784
Città / Town / Ville: Piera
Provincia / Other / Département: Barcelona
Regione / Region / Région: Catalunya
State (U.S. only):
Paese / Country / Pays: Spain
Telefono / Phone / Telephone fixe: 0034644223075
Cellulare / Mobile / Tel. portable: 0034651913578
Email / Email / Adresse Mail: clotdelessoleres@gmail.com
Sito internet / Website / Site internet:

Altri dati

Certificazioni dell’azienda / Certifications / Certifications: Biologico / Organic / Biologique
Associazioni a cui aderisce / Member of these associations / Adhérent a quelles associations:
Distributore per l’Italia / Italian distributor / Distributeurs pour l’Italie: Stesso distributore / Same distributor / Même distributeur
Superficie della proprietà (ha) / Size of the property (ha) / Superficie du domaine (ha): 130
Superficie vitata (ha) / Size of the vineyards (ha) / Superficie viticole (ha): 23
Bottiglie annue prodotte / Bottles per year / Bouteilles annuelles produites: 18000
Vitigni impiantati / Grape varieties planted / Types de vignes plantées: Macabeu, Xarel.lo, chardonnay, cabernet sauvignon, garnatxa negra, malvasia
Metodo di lavorazione / Farming method / Mode de travail: Biologico / Organic / Biologique, Naturale / Natural / Naturel
Visite presso l’azienda / Winery visits / Visite au domaine: Sì, su prenotazione / Yes / Oui
Vendita diretta / Cellar door sales / Vente directe: Sì / Yes / Oui
Vendita diretta al pubblico di Live Wine / Direct sale to the public at Live Wine / Vente directe auprès du public de Live Wine: Sì / Yes / Oui

Vini presentati in fiera:

Xarel.lo 2016

Nome del vino / Wine name / Nom du vin: xarel.lo 2016
Denominazione / Denomination / Appellation:
Annata / Year / Année: 2016
Tipologia / Type / Genre: Bianco / White / Blanc
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: Mosso / Sparkling / Effervescent
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: Semi secco / Demi sec
Uve / Grapes / Raisins: xarel.lo
Vol %: 12
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: 4000
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): 3
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): 20
Filtrazione / Filtration: No / Non
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: No / Non
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: No / Non
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): 4

Macabeu 2016

Nome del vino / Wine name / Nom du vin: macabeu 2016
Denominazione / Denomination / Appellation:
Annata / Year / Année: 2016
Tipologia / Type / Genre: Bianco / White / Blanc
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: Mosso / Sparkling / Effervescent
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: Semi secco / Demi sec
Uve / Grapes / Raisins: macabeu
Vol %: 13
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: 3800
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (ha) / Superficie de la vigne (ha): 6
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): 20
Filtrazione / Filtration: No / Non
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: No / Non
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: No / Non
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): 4

Cabernet Amfora 2015

Nome del vino / Wine name / Nom du vin: cabernet amfora 2015
Denominazione / Denomination / Appellation:
Annata / Year / Année: 2015
Tipologia / Type / Genre: Rosso / Red / Rouge
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: Fermo / Still / Tranquille
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: Secco / Dry / Sec
Uve / Grapes / Raisins: cabernet sauvignon
Vol %: 13
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: 800
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): 2
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): 15
Filtrazione / Filtration: No / Non
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: No / Non
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: No / Non
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): 4

Chardonnay 2017

Nome del vino / Wine name / Nom du vin: chardonnay 2017
Denominazione / Denomination / Appellation:
Annata / Year / Année: 2017
Tipologia / Type / Genre: Bianco / White / Blanc
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: Fermo / Still / Tranquille
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: Secco / Dry / Sec
Uve / Grapes / Raisins: chardonnay
Vol %: 13
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: 2500
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): 2.5
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): 20
Filtrazione / Filtration: No / Non
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: No / Non
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: No / Non
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): 4

Cabernet Barrica 2013

Nome del vino / Wine name / Nom du vin: cabernet barrica 2013
Denominazione / Denomination / Appellation:
Annata / Year / Année: 2013
Tipologia / Type / Genre: Rosso / Red / Rouge
Fermo o mosso / Still or sparkling / Tranquille ou effervescent: Fermo / Still / Tranquille
Secco o dolce / Dry or sweet / Sec ou doux: Secco / Dry / Sec
Uve / Grapes / Raisins: cabernet sauvignon
Vol %: 14
Bottiglie prodotte / Bottles produced / Bouteilles produites: 1200
Estensione del vigneto (ha) / Size of the vineyard (in Ha) / Superficie de la vigne (en Ha): 1.5
Produzione media per ettaro (q.li/ha) / Production per hectare (ql/Ha) / Rendement à l’hectare (q/Ha): 15
Filtrazione / Filtration: No / Non
Lieviti selezionati / Added yeasts / Utilisation de levures sélectionnées: No / Non
Aggiunta di solfiti / Added sulphites / Sulfites ajoutés: No / Non
Solforosa totale (mg/l) / Total Sulphur (mg/l) / SO2 totale (mg/l): 4


X